DEAD MAN RAY

 

RIF RAF MAGAZINE 03/1993 [dutch version]
Dead man ray plays 'At the drop of a hat'
BOBBEJAAN SCHOEPEN: "BAD IDEAS ARE STILL BETTER THAN A BAR WITH NO BEER"
[jub] (translated by me)

It's only a matter of time until a human interest program will devote an episode to it: 'Rockbands and soundtracks, why do they do it? When do they do it, how much, and most of all; what are they thinking and do they keep their clothes on?'
Noordkaap did it for 'Manneken Pis' and 'Alles Moet Weg', Zita Swoon for the silent film 'Sunrise' and John Parish for 'Rosie'. New in the business is Dead Man Ray. They recently had a go at 'At the drop of a hat', a film from 1962 by Charles Frank. There's also a Dutch version of it, 'Café zonder bier'. The lead role is played by the one and only Flemish cowboy Bobbejaan Schoepen, the other parts are for Yvonne Lex, Ann Petersen, Jan Materne and Nand Buyl.
A special case, yes, also because the film already had a soundtrack. Parts of the OST were kept, other parts were erased to make room for the musical film-twist of Daan Stuyven & co.
The story in a nutshell: Bobbejaan tries to build a career in showbizz, but he's turned down everywhere he goes. He ends up in a time machine, and gets teleported back to the old Europe of Napoleon Bonaparte. From that moment on, the plots swings up and down between logic and absurdity. A bit like the music of Dead Man Ray, isn't it so?

Rudy Trouvé: "Certainly. That's why the combination worked so well. To be honest, at first we assumed it would be a stupid Flemish comedy, but it turned out to be a quite inventive story, and considering the means they had back then, put together very creatively."
Humo: Why did the film get so little attention back then?
Bobbejaan Schoepen: "It was played for a while in a few cinemas across Flanders, but I was too busy performing in Austria and Germany. On top of that, my manager became ill and the people who were supposed to promote the film, left off to England."
Humo: And how did young people like Stuyven and Trouvé end up with such a long forgotten film?
Daan Stuyven: Vinanella had asked us to make music for an already existing film. We wanted to do it on one condition: that it wouldn't be some kind of arty film. What Zita Swoon did with 'Sunrise' was beautiful, but it's been done now. And on top of that, I absolutely wanted to pick a Belgian film. Friends of mine told me Bobbejaan Schoepen did a film once which was recorded in more than one language. Then we went to Bobbejaanland (Bobbejaan Schoepen's theme park), and discussed the project with Bobbejaan. He immediately fell for the idea."
Trouvé: "We were lucky though, his daughter had seen us before and recommended us to her father."
Humo: Mister Schoepen, you didn't know Dead Man Ray?
Schoepen: "I knew the name of course, yes. But you should know I'm working hard every day here in Bobbejaanland, I don't have the time to keep up with all that."
Humo: You did hear their music first before you gave them permission though?
Schoepen: "No, I couldn't get it done. My daughter had given me the record. I put it on the record player, but first I had to go get something in a different room. When I came back, the record was gone. Tom, my youngest son had taken it to his place in Gent. Then I thought: if those guys are so popular, it must be good."
Humo: Why did you pick the English version?
Stuyven: "Because it's more zany. The actors speak English, but with an undisputable Antwerp accent, which makes it look a bit like a parody to Flemish bands singing in English. Oddly enough, there's lots of English humour in the film, and we tried to keep that as intact as possible. There are even parts where we sampled dialogues to amplify them. And the parts with Bobbejaan singing were kept in our version too.
Humo: Mister Schoepen, what do you think of the result?
Schoepen: "I haven't heard it yet, and I haven't seen the film anymore for thirty-seven years either. They told me they had put the music in 'red'. Well, you know, distorted.
Trouvé: "Maybe you should watch the film and play our cd 'Berchem' as background music. Then you can form an idea."
Schoepen: "I've got all faith in it. Those boys have got ideas, and bad ideas are still better than no ideas. If it's really good, they can come play in Bobbejaanland.
Humo: And most of all: ride the roller coasters for free.

home

HUMO MAGAZINE 01/1999 [english version]
Dead man ray speelt 'At the drop of a hat'
BOBBEJAAN SCHOEPEN: "SLECHTE IDEEËN ZIJN NOG ALTIJD BETER DAN EEN CAFÉ ZONDER BIER"
[jub]

Het is nog maar een kwestie van tijd voor Jambers er een uitzending aan wijdt: 'Rockgroepen en soundtracks, waarom doen ze het? Wanneer doen ze het, hoe vaak en vooral: wat gaat er door hen heen terwijl ze het doen en houden ze hun kleren aan?'
Noordkaap deed het voor 'Manneken Pis' en 'Alles Moet Weg', Zita Swoon voor de stomme film 'Sunrise' en John Parish voor 'Rosie'. Nieuw in het vak is Dead Man Ray. Zij namen onlangs 'At the drop of a hat', een film uit 1962 van Charles Frank, onder handen. Er bestaat ook een nederlandstalige versie van, 'Café zonder bier'. De hoofdrol wordt gespeeld door de enige echte Vlaamse cowboy Bobbejaan Schoepen, de bijrollen zijn voor Yvonne Lex, Ann Petersen, Jan Materne en Nand Buyl.
Een speciaal geval, jawel, ook al omdat de film al voorzien was van een soundtrack. Die werd gedeeltelijk behouden, een gedeelte gewist om plaats te maken voor de muzikale filmkronkels van Daan Stuyven en co. Het verhaal in een notendop: Bobbejaan probeert carrière te maken in de showbizz, maar wordt overal aan de deur gezet. Hij komt terecht in een teletijdsmachine en wordt naar het Europa van Napoleon geflitst. Vanaf dat moment slingert het verhaal heen en weer tussen logica en absurditeit. Een beetje zoals de muziek van Dead Man Ray, nietwaar?

Rudy Trouvé: "Zeker. Vandaar dat de combinatie zo goed gelukt is. Eerlijk gezegd dachten we aanvankelijk dat het een stomme Vlaamse komedie zou zijn, maar het bleek een erg inventief verhaal te zijn, en met de middelen die ze toen hadden, erg creatief in elkaar gezet."
Humo: Waarom heeft de film destijds zo weinig aandacht gekregen?
Bobbejaan Schoepen: "Hij heeft even gelopen in een paar Vlaamse bioscopen, maar ikzelf was te druk bezig met optredens in Oostenrijk en Duitsland. Bovendien werd mijn manager ziek en vertrokken de mensen die de film moesten promoten naar Engeland."
Humo: En hoe komen jonge mensen als Stuyven en Trouvé terecht bij zo'n lang vergeten film?
Daan Stuyven: "Vinanella had ons gevraagd om muziek te maken bij een al bestaande film. We wilden het doen, op voorwaarde dat het niet om één of andere kunstzinnige film ging. Wat Zita Swoon met 'Sunrise' heeft gedaan, was mooi, maar het is dus al gedaan, en bovendien wilde ik absoluut een Belgische film kiezen. Via vrienden hoorde ik dat Bobbejaan Schoepen ooit in een film had gespeeld die in verschillende talen was opgenomen. Toen zijn we naar Bobbejaanland gegaan en hebben met Bobbejaan over het project gepraat. Hij zag het onmiddellijk zitten."
Trouvé: "We hebben wel geluk gehad, de dochter van Bobbejaan had ons ooit al aan het werk gezien en hefet ons bij haar vader aangeprezen."
Humo: Meneer Schoepen, u kende Dead Man Ray niet?
Schoepen: "Van naam uiteraard wel, maar je moet weten dat ik hier elke dag mijn nikkel zit af te draaien in Bobbejaanland, ik heb geen tijd om dat allemaal te volgen."
Humo: U hebt hun muziek toch eerst beluisterd voor u uw toestemming gaf?
Schoepen: "Nee, het is me niet gelukt. Mijn dochter had me de plaat gegeven. Ik legde ze op de platenspeler, maar ik moest nog eerst iets gaan halen in een andere kamer. Toen ik terugkwam, was de plaat weg. Tom, mijn jongste zoon, had ze meegenomen naar zijn kot in Gent. Toen dacht ik: als die gasten zo in trek zijn, dan moet het wel goed zijn."
Humo: Waarom kozen jullie de Engelstalige versie?
Stuyven: "Omdat die gekker is. De acteurs spreken wel Engels, maar met een onmiskenbare Antwerpse tongval, waardoor het een beetje een parodie wordt op Vlaamse groepjes die in het Engels zingen. Vreemd genoeg zit er nu veel typisch Engelse humor in de film, en die hebben we zoveel mogelijk intact gelaten. Hier en daar hebben we zelfs dialogen ingesampeld om ze te versterken. En ook enkele gezongen fragmenten van Bobbejaan hebben we intact gelaten."
Humo: Mijnheer Schoepen, wat vindt u eigenlijk van het resultaat?
Schoepen: "Ik heb het nog niet gehoord, en de film heb ik ook al zevenendertig jaar niet meer gezien. Ze vertelden me dat ze de muziek in het rood hebben gezet. Allez, alles overstuurd hé.
Trouvé: "Misschien moet u maar eens naar de film kijken en onze cd 'Berchem' op de achtergrond laten meespelen. Dan hebt u een idee."
Schoepen: "Ik heb er alle vertrouwen in. Die jongens hebben ideeën, en slechte ideeën zijn nog altijd beter dan geen ideeën. En als het echt goed is, mogen ze in Bobbejaanland komen spelen."
Humo: En vooral: gratis in de wildwaterbaan.

home