dEUS

 

HUMO MAGAZINE 08/1995 [dutch version]
I’VE ALWAYS ENJOYED DOING THINGS MY OWN WAY
by [mxp] (translated by me)

To an outsider, it probably looks as if Colombus would, with the coast of Guanahan in sight,
decide to turn back to Portugal, cought in a moment of madness or being homesick.
dEUS-guitarist Rudy Trouvé is quitting the job. After an impressive tour across Europe’s biggest festivals and venues, wildly enthusiastic commentaries in the most diverse places, a contract deal with Island, ànd the prospect of a musical career, only considered possible some years ago by the most mad and naïve Belgian musicians, Rudy Trouvé calls it a day. Before you start shouting out loud ‘Lock ‘m up!’: listen to his story.

Rudy Trouvé
It was no longer a healthy situation for me. I live for music. I believe in music, because of music. And it started growing to become a chore. I got sick from the thought we had to start working on new songs soon, to play them continuously the next year. I just want to make music. I can’t stand all that touring very well. During the past year, I almost had no time at all to do the things I really enjoy doing. It was a tough decision. I’ve thought it over for a long time, but when I summed up all the arguments, the only thing for me to conclude was that it would be better to quit.
See, I’ve always enjoyed doing things my own way. I never liked thinking ahead of things. I’m working with the most diverse things; painting, writing, making music, video,… anything I can think of.
I realised my life was planned into detail for me, I knew precisely what I was going to do for the coming year. That didn’t match my way of working, my character.
Things are going good with dEUS. But that’s not necessarily good for me. I’ve always been more interested in bands which are messing about in the margin. Big bands have never interested me, and now we’re heading in that direction ourselves.
But I’ve had a good time though. This life has it’s good moments, but after a while, it loses its charms. All you can see is annoying things. You have to play the same songs every night over and over again, you have to fulfil a lot of expectations…I can’t do it any more.

Tom Barman
We’ve known for a while now Rudy didn’t want this anymore. We’ve kept it a secret for as long as possible. And that was for the better, it bothered me horribly. Now I’m over it. We’ve got a new guitarist, Craig Ward, a good friend of ours we’ve worked with in the past. All the rumours about an upcoming split are completely false. We’ll simply continue.
There were nó musical differences of ideas. Rudy just thought it was all to much. He doesn’t like doing things he doesn’t want to do. He wants to do his own stuff, I can understand that.
It takes a lot of effort to keep yourself up in this world, to endure the pushing and pressure.
Craig and I will soon start working on new songs. In november and december, we’ll start rehearsing with the whole band. The new album will be released early next year. I think it’s all very exciting. The prospects are looking good. We’ve got the potential and the possibilities, now we’ve got to prove we can make something out of that.

Remarkable detail; Craig Ward, the new (Scottish) guitarist of dEUS, posed in '93 as a joke with the band, photographed by Gie Knaeps. In the words of my old geometry teacher; the circle is complete.

home

HUMO MAGAZINE 08/1995 [english version]
IK HEB ALTIJD MIJN GOESTING GEDAAN
[mxp]

Voor een beetje buitenstaander moet het zijn alsof Colombus, met Guanahan in 't vizier, overmand door heimwee of razernij bevangen, het bevel gaf de steven te keren en opnieuw koers naar Portugal te zetten: dEUS-gitarist Rudy Trouvé geeft er de brui aan. Na een indrukwekkende rondreis langs Europa's grootste festivals en concertzalen, laaiende commentaren in de meest diverse buitenlanden, een contract bij Island én met uitzicht op een muzikale carrière die tot voor een paar jaar alleen door zwakzinnige, rotsvast in Sinterklaas gelovende Belgische muzikanten voor mogelijk werd gehouden, haakt Rudy Trouvé af. Vooraleer u 'Opsluiten!' roept: luister naar zijn verhaal.

Rudy Trouvé
Het was voor mij geen gezonde situatie meer. Il lééf voor de muziek. Ik geloof in de muziek, om de muziek. En het werd steeds meer een karwei. Ik werd misselijk bij de gedachte dat we binnenkort aan nieuwe nummers moesten beginnen, met in het achterhoofd dat we die nummers daarna een jaar lang zouden moeten spelen. Ik wil gewoon muziek maken. Ik kan niet goed tegen al dat touren. Ik heb het afgelopen jaar bijna geen tijd meer gehad om de dingen te doen die ik écht graag doe. Het was een moeilijke beslissing. Ik heb er lang over nagedacht. Maar als ik alle argumenten op een rijtje zette, kon ik niet anders dan besluiten dat ik beter zou stoppen
Kijk: ik heb altijd graag mijn goesting gedaan. Ik heb nooit graag plannen gemaakt.Ik hou me met de meest uiteenlopende dingen bezig; schilderen, schrijven, muziek maken, video... Alles wat in me opkomt. Ik kwam tot de vaststelling dat mijn leven tot in de puntjes geregeld was. Ik wist precies wat ik het komende jaar zou gaan doen. Dat vloekte met mijn opvattingen, met mijn karakter.
Het gaat de goede kant uit met dEUS. Maar dit is niet noodzakelijk een goeie kant voor mij. Ik heb mij altijd geïnteresseerd voor groepjes die in de marge zitten te klooien. Grote groepen hebben me nooit geboeid. En nu ... gingen we zelf die richting uit.
Ik heb me goed geamuseerd, hoor. Dit leven heeft zijn goeie momenten. Maar op de duur gaat de charme eraf. De glans verdwijnt. Je ziet alleen nog de vervelende dingen. Het feit dat je avond aan avond dezelfde nummers staat te spelen, dat je aan een heleboel verwachtingen moet voldoen... Ik kan het niet meer opbrengen.

Tom Barman
We wisten al een tijdje dat Rudy het niet meer zag zitten. We hebben het zolang mogelijk stil gehouden. Maar goed ook. Ik had het er verschrikkelijk moeilijk mee. Ik zou heel verbitterd gereageerd hebben. Nu ben ik er overheen. We hebben een nieuwe gitarist, Graig Ward, een goeie vriend met wie we al vaker hebben samengewerkt. Alle geruchten over een nakende split zijn dus volledig uit de lucht gegrepen. We gaan gewoon door.
Er waren géén muzikale meningsverschillen. Rudy vond het allemaal veel te druk. Hij doet niet graag dingen tegen zijn zin. Hij wil met zijn eigen stuff bezig zijn.Ik begrijp het wel, hoor. Het kost enorm veel moeite om jezelf in dit wereldje staande te houden. Om het geduw en getrek te verdragen.
Craig en ik beginnen binnenkort volop aan nieuwe songs te schrijven. In november en december trekken we met de hele groep naar het repetitielokaal. De nieuwe CD komt begin volgend jaar uit. Ik vind het allemaal heel spannend. De vooruitzichten zijn goed. We hebben het potentieel en de mogelijkheden. We moeten nu bewijzen dat we er iets van kunnen maken.

Opmerkelijk detail: Craig Ward, de nieuwe (Schotse) gitarist van dEUS, poseerde in '93 bij wijze van grap samen met de groep voor de lens van Gie Knaeps. Om met de oude Meneer Dekerpel, leraar meetkunde te spreken: de cirkel is rond.

home